Bài hát hay

She’s Gone – Steel Heart

She's Gone – Steel Heart | Happy Egg

She’s gone, Out of my life.
I was wrong, I’m to blame,
I was so untrue. I can’t live without her love.
In my life There’s just an empty space.
All my dreams are lost, I’m wasting away.
Forgive me, girl.
(Chorus)
Lady, won’t you save me? My heart belongs to you.
Lady, can you forgive me? For all I’ve done to you.
Lady, oh, lady. She’s gone, Out of my life. Oh, she’s gone.
I find it so hard to go on. I really miss that girl, my love.
Come back into my arms. I’m so alone, I’m begging you, I’m down on my knees.
Forgive me, girl.
(Chorus x2)
Lady, oh, lady. My heart belongs to you.
Lady, can you forgive me? For all I’ve done to you.

What’s Up –  4 Non Blondes

What's up, 4 non Blondes – Il mestiere di leggere. Blog di Pina Bertoli

I’m trying to get up that great big hill of hope

For a destination
I realised quickly when i knew i should
That the world was made for this
Brotherhood of man
For whatever that means.[Chorus:]And so i cry sometimes when i’m lying in bed
Just to get it all out what’s in my head
And i, i am feeling a little peculiar
And so i wake in the morning and i step
Outside and i take deep breath
And i get real high
And i scream from the top of my lungs
What’s goin’ on.And i sing hey-yeah-yea-eah, hey-yeah-yeah
I said hey, What’s goin’ on
And i sing hey-yeah-yea-eah, hey-yeah-yeah
I said hey, What’s goin’ on.

Oooh, oo, Ooh-hoo-hoo-hoo-hoo
Oo-ooh-hoo-hoo-hoo-hoooo
Oooh! Ooo-aah-hoo-hoo-hoo-hoo
Oo-ooh-hoo-hoo-hoo-hoooo.

2. And i try, oh my god do i try
I try all the time
In this institution
And i pray, oh my god do i pray
I pray every single day
For a revolution.

[Coda:]25 years of my life and still
I’m trying to get up that great big hill of hope
For a destination.

 

Опера No. 2 (Опера №2)

Opera #2 by Vitas on Amazon Music - Amazon.com

Дом мой достроен

Но я в нем один
Хлопнула дверь за спиной
Ветер осенний стучится в окно
Плачет опять надо мной
Ночью гроза
А на утро туман
Солнце остыло совсем
Давние боли
Идут чередой
Пусть собираются все.Дом мой достроен
Но я в нем один
Хлопнула дверь за спиной
Ветер осенний стучится в окно
Плачет опять надо мной
Это судьба, а судьбу не могу
Я ни о чем просить
Только я знаю, как после меня
Станут ветра голосить.

See You Again – Wiz Khalifa; Charlie Puth

 Wiz Khalifa feat. Charlie Puth - See You Again (Feel Remix) [CD-R] by FEEL on SoundCloud - Hear the world's sounds
 
[Chorus: Charlie Puth]

It’s been a long day without you, my friend

Thật là một ngày dài đằng đẵng khi không có ông, bạn của tôi ơi

And I’ll tell you all about it when I see you again

Và tôi sẽ kẻ cho ông nghe về mọi chuyện khi tôi được gặp lại ông một lần nữa

We’ve come a long way from where we began

Hai ta đã cùng nhau đi được cả một đoạn đường dài kể từ ngày ta bắt đầu

Oh, I’ll tell you all about it when I see you again

Ôi.. tôi sẽ kể cho ông nghe về mọi thứ khi tôi gặp lại ông một lần nữa

When I see you again

Khi tôi gặp lại ông một lần nữa
[Verse 1: Wiz Khalifa]Damn, who knew?

Chết tiệt, ai mà biết hết được chứ?

All the planes we flew, good things we been through

Tất cả những kể hoạch ta đã đặt ra, và cả những điều tốt đẹp ta cùng nhau trải qua

That I’d be standing right here talking to you

Ngày ấy tôi đã đứng ngay đây và trò chuyện cùng ông

‘Bout another path, I know we loved to hit the road and laugh

Về một con đường khác, tôi biết ta đều yêu thích lái xe rong ruổi rồi cười đùa

But something told me that it wouldn’t last

Nhưng có một điều gì đó nói với tôi rằng nó sẽ chẳng được mãi mãi

Had to switch up, look at things different, see the bigger picture

Ta đã phải chọn một lối đi khác, nhìn vào những thứ khác biệt, và trông theo một bức tranh lớn hơn

Those were the days, hard work forever pays

Đó là những ngày, ta làm việc chăm chỉ để trả những hóa đơn

Now I see you in a better place (See you in a better place)

Giờ đây tôi trông thấy ông đã được ở một nơi tốt hơn

Uh

[Refrain: Wiz Khalifa]How can we not talk about family when family’s all that we got?

Làm sao ta có thể không nói về gia đình khi gia đình là tất cả những gì ta có?

Everything I went through, you were standing there by my side

Mọi thứ ta đã trải qua với nhau, ông đã từng sát cánh bên nhau

And now you gon’ be with me for the last ride

Và giờ đây ông sẽ ở bên cạnh nhau cho một chuyến đi cuối cùng
[Chorus: Charlie Puth & (Wiz Khalifa)]It’s been a long day without you, my friend

Thật là một ngày dài đằng đẵng khi không có ông, bạn của tôi ơi

And I’ll tell you all about it when I see you again

Và tôi sẽ kẻ cho ông nghe về mọi chuyện khi tôi được gặp lại ông một lần nữa

We’ve come a long way from where we began

Hai ta đã cùng nhau đi được cả một đoạn đường dài kể từ ngày ta bắt đầu

Oh, I’ll tell you all about it when I see you again

Ôi.. tôi sẽ kể cho ông nghe về mọi thứ khi tôi gặp lại ông một lần nữa

When I see you again

Khi tôi gặp lại ông một lần nữa
[Post-Chorus: Charlie Puth]Aah oh, aah oh
Wooooh-oh-oh-oh-oh-oh
Yeah

[Verse 2: Wiz Khalifa]First, you both go out your way and the vibe is feeling strong

Đầu tiên, ông phải đi theo con đường mình đã chọn và phải thật mạnh mẽ lên nhé

And what’s small turned to a friendship, a friendship turned to a bond

Và những khởi đầu bé nhỏ ấy đã dần biến thành một tình bạn, và tình bạn ấy ngày càng bền chặt hơn

And that bond will never be broken, the love will never get lost

Và tình bạn bền chặt ấy sẽ chẳng bao giờ bị phá vỡ, tình yêu thương sẽ mãi chẳng bao giờ bị lầm đường

(The love will never get lost)

(Tình yêu thương ta dành cho nhau sẽ mãi hiện hữu)

And when brotherhood come first, then the line will never be crossed

Và khi tình anh em ở trên tất cả, thì những danh giới sẽ không bao giờ bị vượt qua

Established it on our own when that line had to be drawn

Ta đã tự lập ra những luật anh em riêng kể từ khi ta bắt đầu gắn bó với nhau

And that line is what we reached, so remember me when I’m gone

Và ranh giới ấy chính là những gì ta đã chạm tới, vậy nên, hãy nhớ về tôi khi tôi ra đi

(Remember me when I’m gone)

(Hãy nhớ về tôi khi tôi ra đi)
[Refrain: Wiz Khalifa]How can we not talk about family when family’s all that we got?

Làm sao ta có thể không nói về gia đình khi gia đình là tất cả những gì ta có?

Everything I went through, you were standing there by my side

Mọi thứ ta đã trải qua với nhau, ông đã từng sát cánh bên nhau

And now you gon’ be with me for the last ride

Và giờ đây ông sẽ ở bên cạnh nhau cho một chuyến đi cuối cùng
[Bridge: Charlie Puth]So let the light guide your way, yeah

Hãy cứ để ánh đèn sáng kia dẫn lối cho ông

Hold every memory as you go

Và nhớ đem theo mọi kỉ niệm khi ông đi nhé

And every road you take

Và cứ mỗi đoạn đường ông đi qua

Will always lead you home, home

Chúng sẽ đưa bước ông trở về với gia đình
[Chorus: Charlie Puth]It’s been a long day without you, my friend

Thật là một ngày dài đằng đẵng khi không có ông, bạn của tôi ơi

And I’ll tell you all about it when I see you again

Và tôi sẽ kẻ cho ông nghe về mọi chuyện khi tôi được gặp lại ông một lần nữa

We’ve come a long way from where we began

Hai ta đã cùng nhau đi được cả một đoạn đường dài kể từ ngày ta bắt đầu

Oh, I’ll tell you all about it when I see you again

Ôi.. tôi sẽ kể cho ông nghe về mọi thứ khi tôi gặp lại ông một lần nữa

When I see you again

Khi tôi gặp lại ông một lần nữa
[Post-Chorus: Charlie Puth & Wiz Khalifa]Aah oh, aah oh (Uh)
Yeah (Yeah)
Wooooh-oh-oh-oh-oh-oh (Yo)
When I see you again (Yo, uh)

Khi tôi gặp lại ông một lần nữa

See you again (Yo, yo)

Được gặp lại ông một lần nữa

Oh-oh (Uh-huh)
(Yup) When I see you again

Khi tôi gặp lại ông một lần nữa
Người dịch: Công Minh

Everything I Do (I Do It For You) – Bryan Adams

Everything I do, I do it for you - Bryan Adams - Harmonica Tab - The  Harmonica

 

Look into my eyes you will see
What you mean to me
Search your heart search your soul
And when you find me there you’ll search no more.

Don’t tell me it’s not worth tryin’ for
You can’t tell me it’s not worth dyin’ for
You know it’s true
Everything I do, I do it for you.

Look into my heart you will find
There’s nothin’ there to hide
Take me as I am take my life
I would give it all I would sacrifice.

Don’t tell me it’s not worth fightin’ for
I can’t help it there’s nothin’ I want more
Ya know it’s true
Everything I do I do it for you.

There’s no love like your love
And no other could give more love
There’s nowhere unless you’re there
All the time all the way.

Oh you can’t tell me it’s not worth tryin’ for
I can’t help it there’s nothin’ I want more
I would fight for you I’d lie for you
Walk the wire for you ya I’d die for you.

Ya know it’s true
Everything I do. I do it for you.